جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980216179129 بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن
محمدابراهیم شبانی
هرمز قلاوند
زیبا زمانی پزوه
سید علی معلمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)