جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990303237374 ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ
میثم شفیعی اردستانی
فاطمه فرازی فر
محمد وحیدی نیا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)