جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971121177493 شواهد زمین¬ساخت ترافشاری در حوضه¬های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده¬های لرزه¬نگاری بازتابی و شاخص¬های ژئومورفیک
محمد مختاری
سید احمد علوی
لیلا مهشادنیا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)