جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000315273726 تخمین تراوایی با بکارگیری لاگ های پتروفیزیکی و روش های هوش مصنوعی: مطالعه موردی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز
بهمن سلیمانی
ایمان زحمتکش
ایمان ویسی
ابوذر محسنی پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)