جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960621721488019 مطالعه موردی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از لاگ NMR در یکی از میادین جنوب غربی ایران
بهرام حبیب نیا
هدایت اله طیبی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)