جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139606182151277984 شبیه سازی پارامترهای مخزنی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی توأم در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
بهاره فریدونی
محمد مختاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)