جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951223124605339 تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران
زهر ورمزیاری
مصطفی یوسفی راد
هادی فتاحی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)