جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139603051212406136 طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین
مرتضی طاهری نژاد
مرتضی آسمانی
احمدرضا ربانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)