جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980208178976 افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز، مطالعه موردي: مخزن گازي مزدوران
مهدی میری
فرشید خبیری
محمدرضا اخلاقی
رحیم باقری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)