جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000309273635 مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران
محمدعلی شاهمرادی
بهمن زارع نژاد
علی چهرازی
محمدحسین صابری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)