جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980214179088 مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته
یاسر سلیمی دلشاد
عزت اله کاظم زاده
عباس مجدی
علی مرادزاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)