آخرین شماره


شماره 6 سال 3
پاییز 1392
دانلود فایل

1 - تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون ( DOI : 0)
( میثم فارسی مدان - مرتضی احمدی - کاوه آهنگری - جاسم دشت بزرگی )
2 - بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانواده¬های نفتی مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان ( DOI : 0)
( سید حسین حسینی )
3 - تخمین سرعت امواج صوتی با استفاده از روش¬های هوشمند و روش خوشه-بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه: مطالعه موردی دریکی از میادین جنوب ایران ( DOI : 0)
( مرتضی نوری - مینا کریمی خالدی )
4 - محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار ( DOI : 0)
( سیما جلیلی رئوف - حسین معماریان - محمد رضا رسائی - بهزاد تخم چی )
5 - زون‌بندي مخزن با استفاده از روش تفکيک تخلخل مفيد و غيرمفيد در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت ( DOI : 0)
( جواد هنرمند - ژیلا رضائیان دلوئی - ارسلان زینل زاده )
6 - مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه ( DOI : 0)
( محمد سلیمانی - سعیده رعیت دوست )