جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960621721488019 A case study of carbonate reservoir permeability determination using NMR log in one of the southwestern fields of Iran
Bahram Habibnia
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)