جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139603061344266148 Origin of seeping hydrocarbon gases from onshore mud volcanoes in Makran coast of Iran
Behzad Mehrabi
Adriano Mazzini
Elena Poludetkina
Ata Shakeri
Mahin Farhadian Babadi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)