جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980216179129 Pore structure and fractal characterization of Garau and Sargelu shales using low pressure nitrogen adsorption
Mohammadebrahim Shabani
Hormoz Ghalavand
Ziba Zamani Pozveh
Seyed Ali Moallemi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)