جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980208178976 Enhancing volume and salinity of production water in oil and gas wells, Case study: Mozduran gas reservoir
Mehdi Miri
Farshid khabiri
Mohhamadreza Akhlaghi
rahim Bagheri
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)