جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980214179088 Effect of sequential pressure on petrophysical properties of carbonate reservoir rocks
yaser Salimidelshad
Ezatollah Kazemzadeh
abbas Majdi
Ali Moradzadeh
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)