• صفحه اصلی
  • سنگ چینه وزیست چینه واحد های دالان بالائی وکنگان زیرین در ناحیه خلیج فارس با نگرشی ویژه بر مرز پرموتریاس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139501251030521969 بازدید : 1170 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی