• صفحه اصلی
  • چینه نگاری چرخه ای وتطابق مخزنی رسوبات الیگو-میوسن (سازند آسماری)در میدان نفتی مارون ،حوضه ی زاگرس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950122116461525 بازدید : 1595 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی