• صفحه اصلی
  • آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990912251049 بازدید : 367 صفحه: 23 - 44

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط