مقاله


کد مقاله : 13990908250969

عنوان مقاله : زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش (شمال¬شرق گچساران)

نشریه شماره : 19 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 71

فایل های مقاله : 1/37 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صابر احمدی Ahmadi.saber@ymail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی صیرفیان seyrafian_ali@yahoo.com استاد دکترا
3 حسین وزیری مقدم avaziri304@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

سازند آسماری در برش یال جنوبی تاقدیس میش (شمال¬شرق گچساران)، واقع در 22 کیلومتری از شهرستان باشت، در مجاورت روستای کلاغ نشین دارای 281 متر ضخامت است. در این پژوهش، زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در برش ذکر شده مورد مطالعه و نتایج به¬ دست آمده با 5 برش از سازند آسماری در نواحی هم¬جوار و نزدیک به آن مقایسه شده است. با مطالعه بر روی 172 مقطع میکوسکوپی، 3 زیست زون برای سازند آسماری در برش مورد مطالعه تعیین شد و زون¬های زیستی 1. Lepidocyclina – Operculina – Ditrupa assemblage zone, 2. Archaias asmaricus – Archaias hensoni – Miogypsinoides complanatus assemblage zone, 3. Indeterminate zone. تعیین گردید. با توجه به مطالعه فرامینیفرهای کف¬زی و زیست¬زون¬ها، سن برش مورد مطالعه از الیگوسن پسین (روپلین-چاتین) تا میوسن پیشین (آکی¬تانین) معرفی می¬گردد. مطالعات ریز رخساره¬ها منجر به شناسایی 10 ریز رخساره و 4 زیر ریز رخساره رسوبی متعلق به دریای باز و لاگون (نیمه¬محصور و محصور) گردیده است که شامل بخش¬های خارجی، میانی و داخلی یک رمپ هم¬شیب (رمپ هموکلینال) می¬باشد.