• صفحه اصلی
  • ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990525248943 بازدید : 362 صفحه: 92 - 113

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط