مقاله


کد مقاله : 13950707121693460

عنوان مقاله : مطالعه ژئوشميايي تشکيل ميان لايه هاي قيري در مخزن بنگستان در ميدان نفتي کوپال

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 775

فایل های مقاله : 674 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 sima torabi torabisima@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

تاقديس کوپال در حدود 60 کيلومتري شمال شرقي شهرستان اهواز، که از دو کوهانک شرقي و غربي تشکيل شده است. بر اساس مطالعات ژئوشيميايي صورت گرفته بر روي سنگ منشاء ميتوان بيان نمود که سازند پابده در اين ميدان در ابتداي پنجره نفت زايي (Oil-window) قرار دارد. سازند کژدمي در اين ميدان حفاري نشده و براي ارزيابي پختگي و تطابق ژئوشيميايي اين سازند با نفت ميدان کوپال از نمونه هاي سازند کژدمي در چاه هاي ميادين مجاور يعني مارون و هفتگل استفاده شده است؛ نتايج نشان ميدهد اين سازند به عنوان سنگ منشاء اصلي محسوب ميشود. با توجه به اين که در مخزن سروک ميدان کوپال ميان لايه هاي قيري مشاهده شده است، هدف بررسي ژئوشيميايي بر روي ميان لايه هاي قيري در مخزن سروک و علل تشکيل آن در ميدان کوپال مي باشد. نتايج نشان مي دهد که تشکيل ميان لايه هاي قيري در سطح تماس آب و نفت در اثر عوامل مختلفي از جمله آسفالتين گيري طبيعي(Natural Deasphaltening)، جدايش ثقلي (Gravity Segregation) و مخلوط شدن نفت ها(oil-mixing) ايجاد شده است. آناليز هاي ژئوشيميايي دلالت بر آن دارد که آسفالتن اوليه که از سنگ منشاء ايجاد مي شود در نفت وجود ندارد بلکه آسفالتن ثانويه است که به علت فعل و انفعالات شيميايي درون چاهي و به واسطه مخلوط شدن نفت هاي توليدي حاصل از لايه هاي مختلف از هر چاه ايجاد مي گردد