مقاله


کد مقاله : 13950219106382206

عنوان مقاله : بررسی اثر نانو لوله های کربنی چند دیواره بر بهبود پاکسازی فضای حلقوی چاه های هیدرو کربنی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 660

فایل های مقاله : 542 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد سلیمانی soleymanim@ripi.ir - -
2 سعیده رعیت دوست 19.2.95-5@yahoo.com - -

چکیده مقاله

سیالات حفاری نقش مهمی در دستیابی به مخازن هیدرومربنی با استفاده از عملیات حفاری دارند .در عملیات حفاری پاک سازی ضعیف فضای حلقوی چاه یکی از نگرانی های اصلی صنعت نفت وگاز می باشد .این امر می تواند موجب مشکلات پر هزینه ای مانند گیر کردن لوله ها ورشته های حفاری ،کاهش سرعت حفاری ،افزایش گشتاوری ونیروی کششی،کاهش کنترل دانسیته وتضعیف عملیات سیمان کاری شود . در این مطالعه ، توان پاکسازی وظرفیت بالا بری سیالات حفاری پایه آبی همراه با افزودنی نانو لوله های کربنی چند دیواره بررسی شده است .پارامتر های میزان مصرف نانو لوله کربنی چند دیواره ،اندازه کنده ها وتاثیر سرعت گل در چاه بر روی ظرفیت انتقال کنده ها بررسی شده است .نتایج نشان می دهدکه حمل کنده ها با افزایش میزان نانو لوله کربنی چند دیواره در سیال حفاری افزایش می یابد .نانو لوله کربنی چند دیواره همراه با گل پایه آبی به عنوان عامل پایه گذاری گل،زمانیکه نیرو های سطحی با نیروی جاذبه به تعادل می رسند وباعث انتقال کنده های حفاری می شوند ،عمل می کند وبا افزایش نیروی کششی ،انتقال کنده های حفاری به سطح نیز سریعتر وآسانتر می گردد .هم چنین با افزایش گرانروی سیال حفاری با افزایه نانو لوله کربنی چند دیواره ،ظرفیت حمل سیال حفاری افزایش می یابد .برای کنده ها با سایز کوچک ومتوسط ،بهبود نسبی در مقایسه با کنده ها با سایز بزرگ مشاهده می گردد .این اثر با افزایش سرعت در فضای حلقوی چاه افزایش می یابد .