مقاله


کد مقاله : 1394112712971112

عنوان مقاله : تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 703

فایل های مقاله : 919 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میثم فارسی مدان Geoblog@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مرتضی احمدی 94.11.27-e@yahoo.com استاد دکترا
3 کاوه آهنگری 94.11.27-f@yahoo.com استادیار دکترا
4 جاسم دشت بزرگی 94.11.27-g@yahoo.com - -

چکیده مقاله

چكيده تعیین محدوده¬ای دقیق از تنش برجا در میادین نفتی از اهمیت ویژه¬ای جهت عملیات حفاری، تکمیل و نگهداری چاه و همچنین در علم ژئومکانیک نفت برخوردار می¬باشد. به زبانی ساده¬تر تعیین مقدار و جهت تنش¬های القایی ناشی از حفاری در اطراف چاه¬های حفاری شده اولین گام در بررسی ژئومکانیکی و تحلیل پایداری چاه می¬باشد. در این مقاله به دلیل اهمیت موضوع مچالگی لوله¬های جداری در میدان مارون، در گام نخست مطالعات ژئومکانیکی به تعیین محدوده¬ی تنش برجا در چاه¬های آسیب¬دیده پرداخته شده است. مقدار تنش قائم (SV) در بازه 85 تا 90 مگاپاسکال برای تمامی چاه¬ها برآورد شد. برای تخمین مقدار محدوده¬ی تنش افقی حداکثر (SHmax) از روش تئوری گسلش آندرسون و چندضلعی تنش استفاده شد که مقداری نزدیک به تنش قائم بدست آمد. همچنین تنش افقی حداقل (Shmin) به وسیله روش¬های مختلف محاسبه و مقایسه شد که دارای کم‌ترین مقدار تنش برجا بود. در انتها رژیم گسلش منطقه از نوع گسلش نرمال / امتداد لغز تعیین و مشخص شد که به دلیل لیتولوژی نمک و وجود فشار منفذی بالا در سازند گچساران (منطقه مشکل¬زا)، تنش¬ها دارای مقدار نزدیک به هم می¬باشند و می¬توان حالت تنش را نزدیک به تنش هیدرو استاتیک در نظر گرفت.