مقاله


کد مقاله : 139411271221261113

عنوان مقاله : بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانواده¬های نفتی مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 774

فایل های مقاله : 400 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسین حسینی 94.11.27-i@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش¬های GCو GC- MS می¬باشد. بخش ماسه¬سنگ آزادگان حاوی نفت پارافینی و پارافینی- نفتنی با درجه API 30 می¬باشد. بر اساس نتایج حاصل از داده¬های کروماتوگرافی گازی (GC ) این نفت¬ها از سنگ¬های منشأ با کروژن نوع II در یک محیط دریایی احیایی حاصل شده¬اند و دارای بلوغ حراتی بالا می¬باشند. نسبت هوپان C35S/C34S، C29/C30، C31R/C30Hopane و همچنین نسبت Pr/Ph ، Ph/nC18 و نسبت Pr/Ph در برابر DBT/Phen نشان دهنده سنگ منشأ کربناتی برای نفت¬های مورد مطالعه می¬باشد. نسبت C21+/C21-، Pr/Ph، TAR و نسبت استران¬هاي (20R) C29/C27 در برابر نسبت Pr/Ph مبین شرایط احيايي دریایی و فراوانی مواد آلي جلبكي در محیط رسوبگذاری سنگ¬های منشأ می¬باشد. حضور ترپان¬هاي سه-حلقه‌اي، نسبت ETR و نمودار تغييرات مقادير ايزوتوپ كربن (δ13C) در برابر نسبت Pr/Ph مشخص¬كننده سنگ منشائي دريايي و قديمي¬تر از كرتاسه مي‌باشد. نهایتاً بررسی داده¬های بیومارکری و ایزوتوپی نشان دادند که نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان از سنگ¬های منشأ کربناته با سن ژوراسیک میانی تا بالایی در یک محیط دریایی تا پارالیک با فراوانی بالایی از مواد جلبکی بوجود آمده¬اند و از نظر بلوغ در اواسط پنجره نفتی قرار دارند.